Joan R. Micó

Joan R. Micó
Coordinador Investigador

Sociòleg de formació, professor tutor a la UNED, i de camí runner. Afortunat de coordinar un grup de professionals molt valuós.