Projectes

Processos participatius

Aquests processos són una eina molt valuosa per saber la diagnosi sobre les problemàtiques socials que fa la població, aixi com la seva participació en la cerca de les solucions.

Els principals procesos participatius realitzats des de la nosta institució són aquests: 

Procés participatiu per elaborar un nou del Pla Nacional d'Atenció Social d'Andorra (PANI) i document de propostes final (2006)
- Procés participatiu pel Pla Nacional de la Igualtat (PANI) (2010)
- Andorra la Vella: Ciutat Amiga de la Gent Gran (2014)
- Pla Nacional de l'Atenció Sociosanitària (2017)
- Procés participatiu per la redacció de la nova llei de Garanties dels Drets dels Discapacitat (2021)
- Procés participatiu per elabortar el pla d'Atenció Sociosanitari de la Gent Gran (2022)

Projectes

Notícies