Objectius i activitats

Objectius

Els objectius d’Andorra Recerca i Innovació són:

1.- Generar coneixement sobre la realitat física i humana del Principat d’Andorra i sobre els reptes actuals i de futur que afecten a escala local i global.

2.- Fer arribar de manera accessible i adaptada el coneixement generat tant a la societat andorrana com a la comunitat internacional.

3.- Aportar solucions innovadores per al desenvolupament sostenible de la societat andorrana i la seva adaptació permanent a l’evolució social i tecnològica.

4.- Contribuir a la diversificació de l’economia andorrana i al desenvolupament d’una economia del coneixement mitjançant la prospecció i l’exploració de noves oportunitats de negoci en àmbits innovadors i tecnològics.

Activitats

Les activitats que pot dur a terme AR+I per a la consecució de les seves finalitats són:

 • Recerca bàsica
 • Recerca aplicada
 • Pensament crític
 • Anàlisi prospectiva
 • Divulgació, educació i formació en àmbits específics d’interès general
 • Transferència de coneixement i tecnologia
 • Foment, facilitació i agilització de projectes d’innovació
 • Desenvolupament i implementació de projectes, idees, productes, processos o serveis innovadors
 • Generació de propietat intel·lectual i industrial
 • Assessorament científic, tècnic i estratègic
 • Suport científic, tècnic i estratègic d’institucions públiques
 • Formació i assessorament d’investigadors
 • Seguiment de processos de certificació en l’àmbit de la recerca i la innovació

Els destinataris d’aquestes activitats són:

 • Les administracions públiques, proveint-les de coneixement per a la presa de decisions i de solucions que les facin més innovadores i eficients en els processos, els productes, les eines d’operativitat i les relacions amb els usuaris.
 • El teixit empresarial, fomentant i facilitant la innovació en diferents sectors econòmics i el desenvolupament d’un ecosistema d’emprenedoria, així com l’atracció de capital inversor.
 • La ciutadania i la població del Principat d’Andorra, proveint-la d’un millor coneixement de l’entorn.
 • La comunitat científica internacional, incrementant el coneixement disponible sobre els reptes globals i enriquint-la amb les innovacions desenvolupades en un context particular com l’andorrà.