Projectes

Andorra a l'Enquesta Mundial de Valors

L'enquesta mundial de valors és una investigació mundial sobre els canvis socioculturals i polítics, dirigida pel Dr. Ronald Inglehart (catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Michigan) i realitzada per un equip internacional d'investigadors socials. Des de l'any 1981 s'han dut a terme un total de set onades (1981, 1990–1991, 1995–1996, 2000–2001, 2005–2008, 2011–2012) i s'han realitzat a mostres representatives de més de 100 països de tots els continents.
Les enquestes s'han dissenyat per provar la hipòtesi que els canvis econòmics i tecnològics estan transformant els valors bàsics de la població de les societats industrialitzades. Andorra ja va participar en la cinquena onada (2005–2006) i a la setena (2017–2020), mitjançant el CRES, i gràcies al patrocini de la Fundació Julià Reig a la darrera onada, que s'ha fet càrrec del treball de camp i de l'anàlisi de les dades.
La finalitat darrera del WVS busca ajudar als científics i els responsables polítics a comprendre els canvis en les creences, valors i motivacions de les persones a tot el món. Milers de politòlegs, sociòlegs, psicòlegs socials, antropòlegs i economistes han utilitzat aquestes dades per analitzar temes com el desenvolupament econòmic, la democratització, la religió, la igualtat de gènere, el capital social i el benestar subjectiu.
Aquestes dades també han estat àmpliament utilitzades pels funcionaris del govern, periodistes i estudiants, i grups en el Banc Mundial han analitzat els vincles entre els factors culturals i el desenvolupament econòmic.

 

Informes i publicacions 

 


Projectes

Notícies