Missió, visió i valors

Missió

La missió d’Andorra Recerca i Innovació és generar coneixement i desenvolupar solucions innovadores que permetin donar resposta als reptes actuals i de futur de la societat andorrana. I alhora aportar, des del seu àmbit d’actuació local i fins a la comunitat científica internacional, nou coneixement per abordar reptes globals.

Visió

La visió d’Andorra Recerca i Innovació és esdevenir un agent clau en el desenvolupament i l’aplicació de la recerca i la innovació a Andorra. Ser una referència en el sector i col·laborar activament amb altres institucions i empreses per aconseguir aquesta finalitat.

Valors

Valors