Projectes

Observatori de la Infància

Per encàrrec de l’UNICEF, s'han recollit més de 50 indicadors amb la finalitat de fer un seguiment de la situació al país dels menors de setz anys.

Aquests indicadors han estat escollits d’acord amb el marc teòric que UNICEF  ha creat per poder valorar la situació dels infants als països rics i l’acompliment de la Convenció dels Drets del Infants.

L’any 2013 es va fer la primera presentació de la web amb els primers indicadors recollits i validats per la metodologia que aconsellava el centre d’investigació INNOCENTI d’UNICEF.

Altres estudis relacionats amb la infància:
- El cost de la criança (2023) 


Projectes

Notícies