Agència d'Innovació

AGÈNCIA D'INNOVACIÓ 

 

L’ Agència d’Innovació d’Andorra Recerca i Innovació és un agent de canvi que impulsa el desenvolupament de les capacitats d’innovació del Principat d’Andorra contribuint al desenvolupament econòmic sostenible, apropant el talent i la innovació als diferents actors que configuren el nostre ecosistema de país. Les accions que s'hi desenvolupen permetent crear connexions amb les tendències internacionals a través de col·laboracions que generen noves oportunitats tant per al sector públic com per al privat, a les institucions educatives, a les empreses i emprenedors, i als nostres ciutadans. 

Les principals activitats que desenvolupa l’Agència són:

 • Fomentar i divulgar la innovació oberta a través de reptes, activitats de co-creació i disseny d'idees o hackatons, organitzats per diversos col·laboradors fomentant el treball en equip i la generació d'idees. 
   
 • Impulsar i establir sinergies a l’ecosistema emprenedor i de startups acompanyant els emprenedors en les fases d'iteració, testeig, validació i millora abans d'arribar a l'usuari final.
   
 • Impulsar projectes en el marc de l'Andorra Living Lab, afavorint la implementació de nous productes/serveis i creant entorns de proves pilot àgils a escala país
   
 • Desenvolupar i implementar l'Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria del Principat d'Andorra
   
 • Actuar com un observatori de tendències en noves tecnologies emergents i innovadores, apropant les possibles aplicacions a diferents sectors, com la impressió 3D, la sensòrica, o el metavers, entre d'altres.
   
 • Establir sinergies bidireccionals amb partners nacionals i internacionals per tal de fomentar l’intercanvi de coneixement i creant oportunitats tant a nivell social com econòmic.
   
 • Aportant solucions tecnològiques a problemàtiques actuals i creant mesures preventives alineades amb els sectors estratègics prioritzats pel seu interès nacional.
   
 • Treballar de forma transversal amb els diferents eixos d'Andorra Recerca i Innovació, interconnectant capacitats i àrees de coneixaments.  

 

LIVING LAB

 

Ecosistema d’innovació oberta a escala país, que promou la coordinació, la recerca, el disseny i la validació de projectes d’innovació, esdevenint un entorn clau d’experimentació i desenvolupament de nous serveis, productes i infraestructures, en entorns reals connectat amb comunitats virtuals. Engloben les dimensions socials i tecnològiques simultàniament, investigant com interactuen els usuaris amb les noves tecnologies, però també per familiaritzar als usuaris amb les mateixes.

Entorn en el qual les empreses, les autoritats públiques, el món acadèmic i els ciutadans treballen junts per crear, prototipar, validar i provar nous serveis, empreses, mercats i tecnologies en contexts de la vida real, com ara ciutats, regions de ciutats, zones rurals, així com col·laboració virtual en xarxes entre jugadors públics i privats. Permeten l’aprenentatge i treball en xarxa, fent que sigui molt atractiu per a molts usuaris, i es generin dinàmiques molt interessants.

Visitar web  

ANDORRA STARTUP

 

Andorra Startup, és la plataforma oberta de l’ecosistema nacional d’startups que connecta la comunitat d’emprenedors, acceleradors de negocis, infraestructures, empreses, inversors i entitats públiques/govern.

L'eina vincula l'emprenedoria i innovació amb tots els actors rellevants, connecta Andorra i les seves startups amb els principals ecosistemes internacionals, permetent visualitzar i explorar les possibilitats de l’ecosistema.

El projecte està impulsat per Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació.

Connecta i posiciona l'ecosistema startup d'Andorra i que de forma conjunta tots els agents implicats, haurem de fer creixèr.

Visitar web