Agència d'Innovació

AGÈNCIA D'INNOVACIÓ

L’Agència d’Innovació d’Andorra Recerca i Innovació es l’ens que impulsa el desenvolupament de les capacitats d’innovació del Principat d’Andorra contribuint al creixement econòmic sostenible, apropant el talent i la innovació als diferents actors que configuren el nostre ecosistema, connectant-lo amb les tendències internacionals per tal de crear noves oportunitats tant al sector públic com privat, a les institucions educatives, a les empreses i emprenedors, i als nostres ciutadans.

Les principals activitats que desenvolupa l’Agència són:

 • Promoure els projectes d’innovació del país
   
 • Fomentar i divulgar la innovació oberta
   
 • Impulsar i establir sinergies en l’ecosistema emprenedor
   
 • Desenvolupar projectes a l’entorn d’Andorra Living Lab
   
 • Desenvolupar observatoris de tendències
   
 • Crear i implementar l'Estratègia d’Innovació i Emprenedoria del país
   
 • Establir sinergies bidireccionals amb partners nacionals i internacionals per tal de fomentar l’intercanvi de coneixement i recursos creant oportunitats tant a nivell socials com econòmic

 

LIVING LAB

Ecosistema d’innovació oberta que promou la coordinació, la investigació, el disseny i la validació de projectes d’innovació, esdevenint un entorn clau d’experimentació i desenvolupament de nous serveis, productes i infraestructures, en entorns reals connectat amb comunitats virtuals. Engloben les dimensions socials i tecnològiques simultàniament, investigant com interactuen els usuaris amb les noves tecnologies, però també per familiaritzar als usuaris amb les mateixes.

Entorn en el qual les empreses, les autoritats públiques, el món acadèmic i els ciutadans treballen junts per crear, prototipar, validar i provar nous serveis, empreses, mercats i tecnologies en contexts de la vida real, com ara ciutats, regions de ciutats, zones rurals, així com col·laboració virtual en xarxes entre jugadors públics i privats. Permeten l’aprenentatge i treball en xarxa, fent que sigui molt atractiu per a molts usuaris, i es generin dinàmiques molt interessants.

Visitar web