Monografies

Any Títol Línies de treball
2019 Atles dels bolets d'Andorra
Mas, S. i Niell, M.
ISBN: 978-99920-2-074-6
Flora /
2021 Enquesta Mundial de Valors (World Value Survey) Andorra 2018
Enquesta Mundial de Valors (World Value Survey) Andorra 2018
Pepita Batalla
ISBN: 978-99920-2-077-7
2021 Enquesta de convivència escolar d'Andorra. Curs 2018-2019
Enquesta de convivència escolar d'Andorra. Curs 2018-2019
ISBN: 987-99920-2-078-4
2022 Andorra: reptes de futur. Debats i reflexions sobre els reptes a què haurà de fer front la societat andorrana entre el 2021 i el 2050
Yvan Lara
ISBN: 978-99920-78-01-3
Canvi global / Riscos naturals / Ecologia i biodiversitat / Recurs hídric / Mobilitat / Energia / Climatologia / Benestar / Immigració / Treball / Educació / Turisme / Llengua / Salut / Pobresa i exclusió social, desigualtat / Política / Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa /
2009 Andorra a l'enquesta mundial de valors. Any 2006
Batalla, J., Iglesias, M., Micó, J.R., Casals, M.
Valors /
2001 Estudi sobre l'oci i el consum cultural a Andorra
Batalla, J., Micó, J.R.
Oci, cultura i esport /
2002 Estudi sobre els hàbits esportius dels escolars d'Andorra
Piéron, M.
Oci, cultura i esport /
2003 Adolescència i esport a Andorra. Una sociografia de l'esport escolar i la seva perspectiva educativa
Edo, J.A.
Oci, cultura i esport /
2003 Anàlisi de la situació laboral a Andorra
Batalla,J., Casals, M., Micó, J.R.
Treball /
2003 La immigració a Andorra
Batalla, J., Casals, M., Micó, J.R.
Treball /
2005 Composició de les llars a Andorra
Batalla, J., Casals, M., Micó, J.R.
Indicadors socials /
2005 L'emancipació dels joves a Andorra
Fernandez, C., Batalla, J., Micó, J.R.
Col·lectius específics /
2006 Estudi sociològic sobre la infància i la conciliació de la vida personal familiar i laboral a Andorra
Saez, L., Batalla, J., Monllor, M., Naudí, R.
Treball /
2006 La situació del voluntariat a Andorra
Bodoque, Y.
Col·lectius específics /
2006 Conciliació de la vida laboral i familiar Manual de Bones pràctiques
Batalla, J., Micó, J.R., Monllor, M.
Treball /
2007 Enquesta sobre joventut. 2006
Batalla, J., Margarit, E., Micó, J.R.
Col·lectius específics /
2008 Els treballadors argentins temporals a Andorra
Alvarez, P., Micó, J.R., Rafanelli, C.
Immigració /
2008 Xarxes, Identitat i Integració dels portuguesos emigrats a Andorra
Santos, M.
Immigració /
2009 La formació i el mercat de treball a Andorra
Batalla, J., Casals, M., Fernández, C.
Treball /
2009 La inserció laboral dels titulats universitaris a Andorra
Batalla, J., Casals, M., Fernández, C., Micó, J.R.
Educació /
Les relacions frontereres entre el Principat d'Andorra i l'Alt Urgell
Margarit, E.
Immigració /
2012 Enquesta de convivència escolar d’Andorra. Curs 2012-2013
Batalla, J., Casals, M.
Educació /
2015 Les relacions transfrontereres entre el Principat d'Andorra i França
Segués, N.
Núria Segués Núria Segués
Immigració /
2020 Pastures comunes i ramaderia a Andorra. Usos, gestió i perspectives.
Komac, B., Pladevall, C. (editors); de la Parte, I., Riba, L., Fanlo, R., Roquet, M.
ISBN: 978-99920-2-076-0
Ecologia i biodiversitat /
2018 Guia dels ocells d’Andorra
Nicolau, J., Pladevall, C.
ISBN: 978-99920-2-073-9
Fauna /
2016 Arbres, arbustos i enfiladisses d’Andorra
Conesa, JA., Pladevall, C., Domènech, M.
ISBN: 978-99920-2-069-2
Ecologia i biodiversitat /
2014 Avaluació del risc sísmic al Principat d'Andorra
González, M.
ISBN: 978-99920-2-069-2
Riscos naturals / Geologia /
2013 Petits mamífers i ratpenats d'Andorra
Torre, I., Freixas, L., Flaquer, C., Puig, X., Arrizabalaga, A.
ISBN: 978-99920-2-063-0
Fauna /
2012 Les papallones diürnes d'Andorra
Dantart, J., Jubany, J.
ISBN: 978-99920-2-061-6
Fauna /
2011 Remeis i plantes d'ús tradicional del Pirineu
Niell, M., Agelet, A.
ISBN: 978-99920-2-059-3
Flora /
2010 Altres mirades. Itinerari visual per la geologia d'Andorra
Mases, M., Gallego, N., Margalef, A.
ISBN: 97899920-2-056-2
Geologia /
2010 Guia de camp dels mol·luscs d'Andorra
Borredà, V., Martínez-Ortí, A., Nicolau, J.
ISBN: 978-99920-2-055-5
Fauna /
2008 Els fongs d'Andorra
Niell, M., Raudan, G., Girbal, J.
ISBN: 978-99920-049-4
Flora / Ecologia i biodiversitat /
2008 Chek-list i llista vermella de la flora d'Andorra
Carrillo, E., Mercadé, A., Ninot, J.A., Carreras, J., Ferré, A., Font, X.
ISBN: 978-99920-0-481-4
Flora /
2007 Avaluació de la perillositat de caigudes de blocs rocosos al Solà d'Andorra La Vella
Copons, R.
Ramon Copons Ramon Copons
ISBN: 978-99920-2-035-7
Riscos naturals / Geologia /
2004 Característiques climatològiques de la precipitació al Pirineu andorrà
Característiques climatològiques de la precipitació al Pirineu andorrà
Estrada, J.
ISBN: 99920-2-029-6
Climatologia /