Projectes

Observatori d’Atenció Social d'Andorra

Per encàrrec del Ministeri de Salut, Benestar, Família i Habitatge (després del procés participatiu del PNAS) el CRES va rebre l’encàrrec, l’any 2008, de fer un observatori que englobés tots els aspectes relacionats amb l’atenció social. Aquest observatori s’ha dividit en diferents apartats:

  • Indicadors demogràfics
  • Infància 
  • Família
  • Gènere
  • Discapacitats
  • Gent gran
  • Immigració
  • Precarietat i vulnerabilitat
  • Joventut 
  • LGTBIQA+

La feina va consistir en la creació, homologació i actualització de tota mena d’indicadors que ajudin a comparar la realitat andorrana amb la resta de països del voltant, a més de publicar informes que relacionen els indicadors més significatius amb l’objectiu de donar una imatge nítida del panorama social andorrà.

La feina que es fa, el recull de xifres, els articles i notícies que surten a la premsa relacionades amb la temàtica estudiada, l’evolució de les dades i la informació que pugui ser d’interès es recullen al web http://www.observatorisocial.ad 

Així mateix, dins de del marc de l’Observatori social i de la Igualtat, l'eix de Societat d'Andorra Recerca + Innovació treballa en la creació de bases de dades que possibilitin un anàlisi acurat de la informació per part del Departament de Benestar.


Projectes

Notícies