Projectes

Andorra: reptes de futur

La primavera del 2021, més d’un centenar de persones es van trobar per debatre sobre quins eren els reptes de futur de la societat andorrana pels propers 25 anys i per pensar conjuntament en accions per començar a fer-los-hi front.

El projecte era una iniciativa conjunta de les tres institucions amb capacitat legislativa i executiva d'Andorra   –el Consell General, el Govern i els Comuns. L'objectiu? Crear uns espais de reflexió oberts a les institucions públiques, als actors socials i econòmics i a la ciutadania, per reflexionar i debatre conjuntament sobre els reptes de futur del territori, la societat, l’economia i la política andorrana.

Andorra Rercerca + Innovació va assumir la secretaria i la coordinació tècnica del projecte, una tasca que va consistir en l'organització dels espais de debat i reflexió, el treball amb els experts internacionals seleccionats pel comitè rector del projecte, la moderació i la dinamització de les sessions de treball, l'anàlisi de tota la informació generada i la redacció del llibre que fa les funcions de memòria del projecte.

Una de les taules de treball de l'espai de reflexió dedicat a les Relacions Internacionals.

El llibre recull els resultats de tots aquells debats i reflexions: més d’un centenar de reptes, més de mig miler de propostes. Amb un doble objectiu: d’una banda, el de guardar un registre fidel, transparent i detallat de tots els treballs realitzats; d’una altra, el d’aportar una eina més –o, més aviat, una caixa d’eines i idees— per al debat públic.

Per aquest motiu, l'obra s’ha dividit en dues parts principals. Una segona part amb les actes dels debats, organitzades per grans àrees temàtiques, on es podran trobar, sense excepció, tots els reptes identificats i totes les accions proposades. Abans, a la primera part, es presenten deu reptes especialment rellevants pel seu caràcter estructural i transversal, reptes com la definició d’un model de país, la transició energètica, la mobilitat, l’envelliment de la població o la qualitat de vida. Cadascun d’aquests deu desafiaments per al futur d’Andorra s’aborden combinant una contextualització del repte i una síntesi dels debats mantinguts sobre cadascuna de les qüestions que pugui resultar més amable a la lectura que els llistats de què es composen les actes. Tot plegat amb la pretensió –volem insistir-hi— de contribuir al debat públic sobre el futur d’Andorra, un debat ineludible i necessari al qual la iniciativa d’Andorra: reptes de futur hi ha volgut contribuir jugant el rol de primera pedra.

A banda del llibre amb la memòria completa del projecte, també podeu consultar el web de la iniciativa i els vídeos amb les ponències dels experts consultats, les sessions inicials de cada espai de reflexió i la sessió de conclusions generals del projecte.


Projectes

Notícies