Projectes

La immigració i la configuració de la societat andorrana actual.

En el decurs de la segona meitat del segle XX, Andorra va passar de ser una societat agrícola i ramadera a una societat terciària, amb un acusat creixement econòmic. En l'àmbit sociodemogràfic, això va suposar passar de ser una societat on hi havia gent que emigrava a altres indrets, a ser una societat amb elevades taxes d'immigració, on la majoria dels seus habitants ja són d'origen forà. Per això, i atès que les diferents onades d'immigració han comportat l'aportació de població de diferents origens en funció de l'època, el Principat ha esdevingut sinònim d'una societat calidoscòpica, on la diversitat cultural n'és el tret definidor per excel·lència.

Aquest projecte està compost pels diversos treballs de recerca que giren al voltant de la immigració i com s'ha configurat la nostra societat. Aspectes com la interrelació entre els diferents grups nacionals, l'anàlisi dels estereotips socials, els eixos de segmentació socials i també els factors de cohesió —així com el debat sobre la definició de la integració— són presents en aquests treballs. L'objectiu és assolir una perspectiva sociològica integral que estigui a l'altura de la complexitat i importància del fenomen.

Informes i publicacions 

Articles 

 

 


Projectes

Notícies