Pepita Batalla

Pepita Batalla
Investigadora

Sociòloga. Tot el què fa ho fa bé, ja sigui l'anàlisi factorial com guanyar al Catan.