Jordi Ascensi

Jordi Ascensi
Coordinador

Enginyer en Telecomunicacions amb màster en gestió d'empreses. La seva curiositat no té límits i l'ètica tecnològica és la seva passió.