Projectes

Base de dades de Riscos Naturals
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Els esdeveniments que han causat danys —tant en el passat com en el present— són recollits amb la finalitat de disposar d’una base de dades dels riscos naturals d’Andorra tan completa com sigui possible. Aquesta tasca és útil per verificar i validar els treballs precedents sobre riscos naturals, per innovar en el disseny de mesures de protecció i per executar plans d’alerta i actuació davant els episodis extrems. Les fonts d’informació utilitzades per alimentar aquesta base de dades són la premsa andorrana, els arxius del Cos de Bombers d’Andorra i els del Cos de Policia d'Andorra. Els riscos naturals contemplats en aquesta base de dades són els meteorològics, incendis, esllavissades i despreniments, inundacions, allaus i terratrèmols. Hi ha dades des de l’any 1935 fins al 2010.

D’altra banda, i en paral·lel, estem en procés de generació de bases de dades temàtiques georeferenciades.

Actualment s’està treballant en la base de dades georeferenciada d’allaus, incloent-hi la cartografia de tots els episodis allavosos recopilats des de la temporada 2008-2009 i fins al present. Els objectius són, per una banda, nodrir i actualitzar el cadastre d’allaus d’Andorra; per l’altra, disposar de dades espacials per a poder estudiar-ne la dinàmica. En aquest sentit, l’any 2020 es va publicar un article sobre l’allau d’Arinsal de 1996 [1]. 

 


 

[1] G. Furdada, A. Margalef, L. Trapero, M. Pons, F. Areny, M. Baró, A. Reyes, M. Guinau  “The Avalanche of Les Fonts d'Arinsal (Andorra): An Example of a Pure Powder, Dry Snow Avalanche”, 2020


Projectes

Notícies