Projectes

SOCA: Seguiment dels Ocells Comuns a Andorra

L’estudi del grup de les aus a llarg termini permet inferir quina ha estat l’evolució del territori al llarg dels anys, quins són els àmbits que pateixen més les conseqüències del pas del temps, la sensibilitat als canvis de determinats hàbitats, l’efecte d’impactes no considerats...

Serveix per elaborar un indicador de l'estat de salut de la fauna i els ecosistemes, per proporcionar informació per dissenyar les polítiques de gestió ambiental.

El verdum -Carduelis chloris- és un ocell poc abundant a Andorra.

Es fa un seguiment dels ocells anomenats comuns, perquè les dades obtingudes siguin representatives d’una part del territori i dels seus hàbitats. Els ocells comuns són reconeixibles per la població local, la qual cosa permet la implicació de la societat en un monitoreig científic.

Els objectius del programa SOCA són:

  • Obtenir dades al llarg del temps, de les poblacions d’ocells comuns al Principat d’Andorra.
  • Conèixer les tendències temporals de les poblacions d’ocells comuns d’Andorra.
  • Determinar l’estat de conservació de les diferents espècies d’ocells i dels seus hàbitats a Andorra.
  • Adquirir i estudiar dades de tots els itineraris considerats com a prioritaris, per tal d’obtenir la representativitat del territori andorrà.
  • Contribuir amb dades andorranes a l'entitat European Bird Census Council, coordinadora del projecte Pan European Common Bird Census Scheme
Tendència de la verderola a Europa. Font: PECBMS 2021
La tendència de la verderola -Emberiza citrinella- a Europa és de declivi moderat. Font: PECBMS 2021.

El projecte es va iniciar l'any 2011 i actualment hi ha 24 transectes actius, el 75% dels quals són prioritaris.

Itineraris SOCA actius l'any 2021 a Andorra.

 

Podeu descarregar-vos la memòria de resultats a continuació: 

Memòria any 2021.

Històric d'anys anteriors.

 


 

[1] J. Nicolau, C. Pladevall (2018), Guia dels ocells d'Andorra, Monografies del CENMA, 181 pp.

[2] C. Pladevall, “Trends and Indicators of Andorran Birds", Bird Numbers 2019 – 21st Conference of the European Bird Census Council, a Évora, Portugal.

[3] A. Lehikoinen, L. Brotons, (...) C. Pladevall (...), “Declining population trends of European mountain birds”. Global Change Biology 25:2, pp. 577-588, doi 10.1111/gcb.14522.


Projectes

Notícies