Projectes

Potencial d'aprofitament solar en cobertes d'edificis del Pirineu

Aquest projecte s’ha centrat en la caracterització del potencial de l’energia solar fotovoltaica integrada en edificis a diferents zones del Pirineu i molt especialment a Andorra. A diferència d'altres zones geogràfiques, la disponibilitat d'aquest recurs en zones de muntanya és molt heterogènia, i està altament influenciada per la topografia i la variabilitat arquitectònica. En aquest sentit, el projecte analitza diferents casos d’estudi al llarg del Pirineu amb l’objectiu d’entendre millor la influència d’aquests aspectes sobre el potencial solar.

Un dels elements clau del projecte és la implementació d’una plataforma online pública per mostrar la distribució de la capacitat d'aprofitament d'aquest recurs a les diferents zones d'estudi. Aquesta eina permet aportar informació als usuaris sobre el potencial energètic, la rendibilitat econòmica o els estalvis ambientals d’hipotètiques instal·lacions d’energia solar a les cobertes dels seus edifici.

Part dels resultats d’aquest projecte s’han adaptat per ser visualitzats en una maqueta 3D de grans dimensions d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. En ella s’hi pot observar la irradiació solar mensual, així com el potencial d’aprofitament solar fotovoltaic a les cobertes dels edificis.

 

 

El projecte “Potencial d'aprofitament del recurs solar en cobertes d'edificis del Pirineu” [1] ha estat finançat pel Govern d’Andorra en el marc dels ajuts a la recerca de la Comunitat de Treball dels Pirineus (ACTP023-AND/2014) i realitzat en col·laboració amb l’empresa Sud Energies Renovables, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic d’Andorra.

Aquest projecte pilot, que es centrava únicament en algunes localitats del Pirineu, ha permès desenvolupar una metodologia específica per zones de muntanya [2] que posteriorment, ha permès ampliar l'anàlisi a la totalitat d'edificis d'Andorra. A la web potencial.solar es pot consultar el potencial fotovoltaic de cada edifici. La normativa andorrana permet realitzar instal·lacions amb bons retorns econòmics.

 


 

[1] OBSA, "Potencial d'aprofitament del recurs solar en cobertes d'edificis del Pirineu," Memòria tècnica del projecte, 2017. 

[2] O. Travesset-Baro, G. Francisco, M. Vilella, and M. Pons, “Building rooftops photovoltaic potential in mountainous regions : a case study from the Pyrenees,” in 33rd European PV Solar Energy Conference and Exhibition, 2017, p. 2511–2514.


Projectes

Notícies