Projectes

Estacions sísmiques

Andorra Recerca + Innovació és el responsable de la gestió d’una estació sísmica d’última generació situada a roca de Pimés (la Rabassa) i d’un acceleròmetre situat a Santa Coloma. Els dos aparells estan integrats en la Xarxa Sísmica de Catalunya de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

Estació sísmica de La Rabassa.

La integració dels dos aparells —sismògraf i accelerògraf— dins de la Xarxa Sísmica de Catalunya permet monitoritzar i seguir els sismes amb epicentre a Andorra o a les zones properes al nostre territori i que puguin ser percebuts per la població. En cas d’un terratrèmol percebut a Andorra, la informació sísmica obtinguda és clau per a tots els cossos d’emergència del país (Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Govern d’Andorra, Cos de Bombers d’Andorra, Cos de Policia d’Andorra, Serveis de Circulació comunals, etc.) i la premsa i les autoritats del país, ja que dona una idea de la localització dels possibles danys a la població provocats per un determinat sisme.

Quan un terratrèmol es fa notar al país, es posa a disposició de la població una enquesta sísmica que serveix per copsar la percepció dels habitants i els possibles impactes sobre els edificis i altres infraestructures del país. Aquesta enquesta es fa via web i té una resposta ciutadana excel·lent. Les dades rebudes són enviades a l’ICGC, que s’encarrega d’analitzar-ne els resultats per obtenir les intensitats amb les quals s’ha percebut el sisme a Andorra.

Sismogrames en directe a la web ICGC.

Andorra també disposa d’una altra estació sísmica situada al pic de Padern que forma part del Réseau de surveillance Sismique des Pyrénées (RSSP) de l’Observatoire Midi-Pyrénées, amb seu a Tolosa.


Projectes