Projectes

ERGA Andorra
Photo by Sangharsh Lohakare on Unsplash

Amb la biodiversitat en risc i la conseqüent desaparició d'espècies a un ritme cada vegada major, el seqüenciament genòmic esdevé una eina indispensable per tal de conservar un llegat genètic per a les futures generacions abans que desapareguin i contribuir, en base a la informació obtinguda, a la seva protecció.

Les espècies seqüenciades entren a formar part de l'Atles Europeu de Genomes de Referència (ERGA) conformant una font d'informació de valor incalculable per a la comunitat científica que treballa en nombroses disciplines com la salut humana, l'agricultura sostenible, la lluita contra el canvi climàtic o l'epidemiologia, entre d'altres. 

Com a membres del projecte ERGA, des d'Andorra s'ha iniciat la contribució amb el seqüenciament de les següents espècies: 

Lycaena helle. Photo by Paul Cools on Observation.org
Lycaena helle
Coenonympha glycerion
Coenonympha glycerion

Aquest projecte es realitza gràcies a la col·laboració del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona (CRG) en el marc del conveni establert entre ambdues institucions de recerca per desenvolupar la genòmica al Principat d'Andorra.

 

 

 


Projectes