Juliol sense excessos

Juliol sense excessos

La temperatura mitjana ha estat de 21.5ºC, amb una anomalia de 2.4ºC prenent el periode de referència 1981-2010

 

Aquest juliol ha estat càlid a l’estació de Central de FEDA. La temperatura màxima mitjana ha estat de 28.2ºC i la temperatura mínima mitjana ha estat de 14.7ºC, per tant, la temperatura mitjana ha estat de 21.5ºC. En aquest sentit i prenent el període de referència 1981-2010 l’anomalia de temperatura ha estat de 2.4ºC per sobre la temperatura mitjana per aquest període. Aquest juliol es situa com el cinquè més càlid des del 1950. La primera posició però, l’ocupa el juliol de l’any passat, on es va superar fins a 4.13ºC per sobre la temperatura mitjana per aquest mateix període de referència.

Temperatura mitjana al juliol des de 1950 fins al 2023 i la temperatura mitjana climàtica pel període 1981-2010 a l'estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Les temperatures s’han caracteritzat per un principi i final de mes amb temperatures normals, fins i tot per sota la mitjana climàtica i un període càlid en el període comprés entre els dies 8 i  21. El dia 9 les temperatures màximes a l’estació d’Aixàs (1450m) van superar el percentil 98 durant tres dies seguits. El segon període càlid es va donar els dies 17, 18 i 19, on es va registrar la temperatura màxima del mes de 33ºC a l’estació d’Aixàs i 35.5ºC a l’estació de Central de FEDA.

Temperatura màxima i mínima diaria al juliol, la mitjana màxima i mínima pel període de referència 2010-2020 a l’estació d'Aixàs.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

En destaca també l’anomalia de les temperatures mínimes. En aquest sentit, s’han començat a registrar nits tropicals, és a dir, nombre de dies on la temperatura mínima no baixa dels 20ºC. És un dels indicadors de establerts per ETCCDMI (Expert Team on Climate Change Detection, Monitoring and Indices) i publicats al web oma.ad amb l’objectiu de caracteritzar la variabilitat clima i el canvi climàtic. Com ja va destacar el Servei Meteorològic Nacional, l’estació de Central va registrar la primera nit tropical el passat 18 de juliol. A l’estació d’Aixàs a 1450m també va registrar una temperatura mínima superior als 20ºC el mateix dia. En aquesta estació es tenen tres registres similars de temperatura mínima a l??agost del 2012, 2021 i el juliol 2015.

Un altre indicador que s’tulitza és el nombre de dies on la temperatura màxima supera els 25ºC (SU25). L’estació de Central de FEDA ha registrat fins a 34 dies càlids des de principis d’any fins al 31 de juliol.

Nombre de dies on la temperatura màxima supera els 25ºC a l'estació de Central de FEDA.
Fes clic sobre el gràfic interactiu.

Pel que fa a les precipitacions, aquest juliol es pot considerar normal a l’estació de Central de FEDA on s’han acumulat fins a 77.2mm total, quan la mitjana climàtica és de 57mm. Els principals episodis els trobem el dia 3 on es van acumular fins a 36.9mm i el dia 6 amb 10.1mm. A finals de més es va acumular fins a 15.5mm el dia 27.

Precipitació total diària a l'estació de Central de FEDA. 

Ben aviat ampliarem la informació en el Butlletí Climàtic que elaborem conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra.