UNICEF Andorra i AR+I presenten nous indicadors sobre el benestar infantil al Principat

UNICEF Andorra i AR+I presenten nous indicadors sobre el benestar infantil al Principat

Conjuntament amb el SAAS també s'han presentat noves dades sobre salut mental, a l'Observatori de la Infància

 

Des del Grup de Sociologia d’Andorra Recerca + Innovació s’han recopilat dades disponibles sobre la població infantil d’Andorra provinents de diverses fonts (dades d’organismes oficials, estadístiques de població, estadístiques d’educació, enquestes, etc.) o a partir d’estudis propis. En els casos que no s’han pogut obtenir els indicadors proposats, s’han substituït per altres dades que proporcionen informació sobre el mateix àmbit.

Actualment es disposa d’informació de 56 indicadors de benestar infantil, si bé en alguns casos les dades no s’han pogut actualitzar per manca d’informació recent. Durant aquest any s’han pogut actualitzar 22 d’aquests indicadors.

Durant la presentació que s'ha realitzat aquest dimarts a les oficines d'AR+I a Andorra la Vella, conjuntament amb UNICEF i el SAAS, s'han descrit i comentat aquests indicadors, que es complementen amb altres dades contextuals de la infància a Andorra per donar una perspectiva més àmplia sobre la seva situació.

Tot i això, la realitat dels infants i adolescents del país no es pot mostrar de manera exhaustiva a partir d’aquestes dades. A part de la impossibilitat de poder analitzar en poques línies la complexitat de la situació de tots els infants que habiten al país i de les limitacions existents en l’anàlisi de qualsevol fenomen social, hi ha la dificultat afegida de la manca d’algunes dades o de la seva actualització.

En tot cas, l’objectiu d’aquest document és intentar entendre alguns elements que condicionen l’estat de la infància al nostre país en relació amb els principals àmbits recollits en la Convenció sobre els Drets de l’Infant  i en la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents,  a més d’obrir interrogants sobre alguns aspectes dels quals seria molt interessant obtenir més informació.

També cal fer referència al primer Pla Nacional de la Infància i l’adolescència (PNIA) d’Andorra, aprovat el mes de setembre del 2022 per la Comissió Nacional de la Infància i Adolescència (CNIA), que té la finalitat d’establir els objectius i les estratègies d’actuació en les polítiques destinades als infants i adolescents, garantint la coordinació de les actuacions realitzades en els diferents nivells d’intervenció.

El PNIA s’articula al voltant de quatre compromisos que es volen assolir en un termini de quatre anys: tots els infants i adolescents tenen garantit l’exercici dels seus drets, tots els infants i adolescents tenen les mateixes oportunitats de creixement i desenvolupament, tots els infants i adolescents estan protegits davant qualsevol situació de risc, i tots els infants i adolescents gaudeixen d’un entorn segur d’un temps de qualitat amb les seves famílies. D’aquests quatre compromisos es desprenen dotze estratègies que es concreten en 42 accions.

Les recomanacions principals que volem fer arribar en aquesta edició són, primer, la necessitat i el compromís de facilitar dades de tots els indicadors que s'inclouen en l'Observatori i tan actualitzades com sigui possible, segon, posada en marxa de polítiques públiques que facilitin la natalitat tercer, reforçar l'atenció a les famílies monoparentals que són les llars que presenten un major percentatge de risc de pobresa, i quart incrementar la inversió en salut mental.

 


Indicadors de Benestar Infantil; Nov'23


Doc. Observatori de la Infància 2023