AR+I inicia el treball de camp de la macroenquesta nacional de Salut

AR+I inicia el treball de camp de la macroenquesta nacional de Salut

El projecte es realitza en col·laboració amb el Govern


Amb l'objectiu d'obtenir una fotografia de l'estat de salut de la població i de les necessitats d'aquesta en l'àmbit sanitari, el Ministeri de Salut posa en marxa l'Enquesta nacional de salut 2024. L'enquesta es realitza amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), que s'encarregarà de realitzar els qüestionaris a una mostra de 900 persones majors de 15 anys residents al Principat.

La ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat durant la presentació a la premsa que "l'enquesta és un dels grans projectes del Ministeri, ja que ens permetrà observar l'estat de salut de la població i dels aspectes externs que hi poden influir, com els socioeconòmics. D'aquesta manera podrem dissenyar les millors polítiques públiques de prevenció i promoció de la salut i establir els recursos necessaris per fer-hi front".

Entre els aspectes que es demanaran a l’enquesta destaca la salut percebuda –és a dir, aquella que la persona enquestada considera que té–, la qualitat de vida i la salut mental. Així mateix, el qüestionari també recull preguntes sobre hàbits relacionats amb la salut com el consum de tabac, d'alcohol i altres drogues; addiccions sense substància; activitat física i alimentació; o sexualitat. D'altra banda, l'enquesta també té la finalitat de recollir informació sobre l'ús dels serveis sanitaris, la realització de pràctiques preventives i altres aspectes socioeconòmics dels enquestats.

En aquest sentit, la responsable de dissenyar l’enquesta de l'àrea de prevenció, promoció i vigilància de la salut del Ministeri, Mireia Garcia, ha explicat que "aquesta enquesta permet arribar a tot el gruix de la població i obtenir informació de tothom, no solament d'aquelles persones que són usuàries habituals del sistema de salut".

Per aquest motiu, per a l'elaboració del contingut del qüestionari s'ha comptat amb l'expertesa de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. El mostreig s'ha estratificat per parròquies i seleccionat de manera proporcional les persones per sexe i edat, afegint-ne la variable de nacionalitat, amb l'objectiu d'obtenir la informació més ajustada a la realitat del país. L’enquesta serà presencial i el tractament de les dades serà confidencial. L'objectiu temporal, segons ha explicat el coordinador de l'àrea de sociologia d'AR+I, Joan Micó, és fer el treball de camp en un període de tres mesos, per tal de tractar, posteriorment, les dades i poder presentar-les el 2025.