Núria Segués

Núria Segués
Investigadora

Sociòloga, i màster en política social. Inquieta, i amant de la xocolata i dels gats.