Una fórmula basada en la sinergia de 4 eixos essencials

Tecnologia

EIX
TECNOLOGIA

Té com a objectiu el desenvolupament de la recerca aplicada i de la innovació, fent ús de tecnologies emergents, de processos àgils d’innovació, i d’eines disruptives per facilitar-ne l’adopció per part dels actors clau d’Andorra promovent el desenvolupament de nous sectors econòmics que impactin de forma sostenible en el benestar de la seva societat

Línies de treball

 • Living Lab:

  Ecosistema d’innovació que fomenta la coordinació, la recerca, el disseny i la validació de projectes permetent l’aprenentatge, l’experimentació i el treball en xarxa, amb la voluntat d’aconseguir l’optimització dels processos d’avaluació i test de nous productes o serveis.

 • Smart Data, analítica, visualització espacial:

  ús de dades provinents de diferents fonts i contextos per a interpretar, analitzar i modelar dinàmicament entorns de complexitat diversa que ajudin a la presa de decisions.

 • Processos d’innovació:

  sistematització i incorporació de metodologies de gestió de la innovació que permetin a les organitzacions del país incrementar la seva competitivitat mitjançant la transformació de les idees en prototips i nous desenvolupaments contribuint a fer créixer l’economia del coneixement i de la recerca a Andorra.

 • Intel·ligència artificial:

  anàlisi, desenvolupament i implementació de tecnologies, algoritmes i sistemes orientats al tractament de la informació que disposen de capacitat d’aprenentatge per planificar, anticipar i automatitzar la presa de decisions en entorns físics i virtuals i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus usuaris.

 • Drons, sensòrica i altres sistemes de teledetecció:

  sistemes avançats de recollida de dades mediambientals, geogràfiques, energètiques i d’altra tipologia per caracteritzar i quantificar variables d’interès orientades al sector públic i privat, generant sinergies i relacions entre diferents sectors d’activitat.

 • Impressió i modelat 3D:

  connexió de les capacitats d’ecosistemes físics i digitals per a la integració de diferents creacions d’alt valor afegit, per tal de generar oportunitats en l’àmbit de la impressió 3D, impulsant la transformació digital i el desenvolupament de noves habilitats i formacions que promoguin l’emprenedoria.

 • Ètica digital:

  definició de marcs d’entesa i compromís de les implicacions ètiques del disseny, desenvolupament, implementació, operació i ús de les tecnologies digitals tenint en compte els drets fonamentals dels usuaris i dels col·lectius que aquests representen.