Una fórmula basada en la sinergia de 4 eixos essencials

Sostenibilitat

EIX
SOSTENIBILITAT

Té com a objectiu la recerca i la innovació aplicada en projectes relacionats amb la sostenibilitat d’Andorra, per proporcionar als diferents actors de la societat (empresa, administració i ciutadania) eines que facilitin la presa de decisions tenint en compte un enfocament sistèmic.

Línies de treball

 • Canvi climàtic:

  Avaluació de l’impacte del canvi climàtic en la seva vessant ambiental, econòmica i social, així com posta en marxa d’estratègies d’adaptació.

 • Recurs hídric:

  Caracterització de la demanda i del recurs hídric en les diferents conques d’Andorra enfocada a l’estudi d’escenaris futurs i l’anàlisi de polítiques de gestió de l'aigua.

 • Energia:

  Estudis encaminats a donar suport a la planificació energètica a escala parroquial i nacional a través de la modelització de sistemes energètics. Foment de l’estalvi, l’eficiència i la introducció d’energies renovables.

 • Mobilitat:

  Anàlisi i modelització de les dinàmiques de mobilitat del país. Els nostres estudis es nodreixen de diferents fonts de dades d’abast nacional com les provinents de la telefonia mòbil o dels comptadors de vehicles.

 • Qualitat de l’aire:

  Avaluació de la contaminació atmosfèrica a Andorra i estratègies de millora de la qualitat de l’aire a través de l’analítica de dades i models de dispersió de contaminants.