Una fórmula basada en la sinergia de 4 eixos essencials

Sostenibilitat

EIX
SOSTENIBILITAT

Té com a objectiu la recerca i la innovació aplicada en projectes relacionats amb la sostenibilitat d’Andorra, per proporcionar als diferents actors de la societat (empresa, administració i ciutadania) eines que facilitin la presa de decisions sobre polítiques ambientals.

Línies de treball

  • Avaluació de l’impacte del canvi climàtic en les seves vessants ambientals, econòmiques i socials

  • Planificació energètica a través de la modelització de sistemes energètics

  • Modelització dels recursos hídrics d’Andorra per a la projecció d’escenaris futurs i l’anàlisi de polítiques de gestió de l'aigua

  • Anàlisi de dinàmiques del país com la mobilitat mitjançant les dades de telefonia mòbil

  • Modelització de la qualitat de l’aire