Una fórmula basada en la sinergia de 4 eixos essencials

Muntanya

EIX MUNTANYA

S’encarrega de la recerca aplicada i la innovació sobre el nostre entorn natural, que té un paper central a Andorra.

La divulgació científica, la cooperació amb d’altres organismes i la col·laboració transfronterera són objecte d’una atenció especial.

Línies de treball

 • Neu

  Aprofundir els coneixements sobre els episodis nivometeorològics que produeixen activitat d’allaus. comprendre els efectes de la nivoclimatologia i la nivometeorologia local en la dinàmica d’allaus a escala d’Andorra així com els nous procediments, eines i tecnologies per caracteritzarla.

 • Meteorologia i climatologia

  Investigar en la millora de les eines de predicció meteorològica en zones d’orografia complexa i avançar en el coneixement de la dinàmica atmosfèrica i de les particularitats del mosaic climàtic en l’àmbit del Principat d’Andorra i, en general, als Pirineus.

 • Riscos Naturals

  L’objectiu és conèixer la dinàmica, la severitat i l’evolució dels fenòmens naturals que poden provocar danys i pèrdues econòmiques a la població. Els coneixements obtinguts tenen un gran potencial de transferència tecnològica, ja que permeten innovar en la predicció, la prevenció i la protecció davant els riscos naturals.

 • Canvi global

  L’objectiu és analitzar el canvi climàtic i els seus efectes en la biodiversitat i en l’aprofitament dels recursos naturals.

 • Teledetecció i cartografia

  Treballar la cartografia general i temàtica del territori

 • Ecologia i biodiversitat

  Els projectes es desenvolupen a varis sistemes naturals d'Andorra: prats i pastures, llacs, boscos... Establiment d'estudis de monitoreig i anàlisi dels punts més sensibles.

 • Flora

  Estudiem a diferents profunditats la flora, vegetació, fongs, briòfits i líquens, per conèixerne l'estat i millorar-ne la conservació.

 • Fauna

  L'estudi de papallones diürnes, ocells comuns i altres grups de fauna ens permeten millorar la conservació d'aquests grups d'éssers vius i proporcionar informació actualitzada als gestors del territori.

 • Geologia

  Projectes que estudien la geologia i la geomorfologia del Principat d’Andorra.